• Zveřejněno: 16.09.2019
Stát může přijít o odborníky
 
Odborový svaz státních orgánů a organizací vnímá se značným znepokojením přípravu rušení systemizovaných míst ve státní správě. Před škrty za každou cenu, jež by mohly způsobit nenapravitelné škody, a hrozícím kolapsem některých činností státních orgánů a orgánů samosprávy varuje předseda svazu Pavel BEDNÁŘ.
 
 
Varujete před neuváženými zásahy do státní správy. Co konkrétně hrozí?
Dovolte mi, abych citoval usnesení Předsednictva Výboru odborového svazu z 27. června 2019: „Se znepokojením vnímáme přípravu rušení systemizovaných míst ve státní správě a vyzýváme vládu ČR, aby zefektivnění státní správy realizovala na základě provedených analýz, a ne na základě politického rozhodnutí o plošném procentuálním rušení míst.“ Myslím, že toto usnesení přesně vystihuje naše obavy. Pokyn snížit počet systemizovaných míst nevychází z žádné analýzy agend a jejich potřebnosti, není nám známo, jak důkladně to mají vyhodnoceny jednotlivé resorty a pokud vůbec k nějakému vyhodnocování došlo. Hrozí tlak na škrty za každou cenu. Může docházet k zpoždění ve vyřizování agend a ke snížení kvality a dostupnosti činností pro občany, např. prodloužením čekacích dob na přepážkách apod. Jakékoli zásahy se budou velmi těžko napravovat, stát může přijít o dlouholeté zaměstnance-odborníky.
 
Před časem váš svaz kritizoval novelu zákona o státní službě, která ale přesto byla přijata. Hovořil jste v té souvislosti o tom, že jde o návrat k politizaci státní správy. Jak se to projevuje?
Novela dala větší prostor k politickému ovlivňování obsazování, ale i uvolňování zejména nejvyšších pozic ve služebních úřadech. S ohledem na krátkou dobu od účinnosti novely a přechodná ustanovení se to konkrétně zatím ještě výrazně neprojevilo. Myslím, že v dalším období, možná již ve druhé polovině roku, se však tato možná „politizace“ státní správy projeví. A toho se velmi bojíme, že nastane destabilizace státní správy.
 
Celý rozhovor naleznete v magazínu Sondy Revue č. 10/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku: Logo Sondy