• Zveřejněno: 03.10.2018

Němci odpracují o 407 hodin ročně méně než Češi

Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci z roku rozdíl mezi průměrnou odpracovanou dobou v Německu a Česku způsobuje zejména různá struktura pracovních úvazků. Němci na tom jsou lépe, protože ročně celkově odpracují o 407 hodin méně než Češi.

Pokud se srovná odpracované doby na plný úvazek, je obrázek opačný. V loňském roce Němec v průměru odpracoval 40,9 hodin týdně, Čech odpracoval 40,3 hodiny. Německo se totiž co do odpracované doby pohybuje nad průměrem Evropské unie, který je 40,3 hodiny. Tento poznatek vyplynul ze statistik evropského statistického úřadu Eurostat.

Zkracování pracovní doby:

Porovnáme-li současný stav s rokem 2008, zkrátila se u nás průměrná pracovní doba o dvě hodiny týdně. Průměrný Němec stráví v práci o 1,2 hodiny méně. Zkracování doby v práci se děje navzdory tomu, že zákonná pracovní doba v Česku zůstává stále stejná. Firmy jsou již ochotnější nabízet zaměstnancům flexibilnější nebo kratší úvazky (je zde zjevně patrný i tlak odborů, poz. red).

Se zkrácenými úvazky je to v ČR špatné.

V ČR je pouze 7,3 procenta zkrácených pracovních úvazků, zatímco v Německu jich je 28,2 procenta. Od roku 2000 tento počet u našich sousedů vzrostl o 9 procentních bodů. Podle dat Eurostatu Němec pracoval na zkrácený úvazek 17 hodin týdně. V ČR byla průměrná délka zkráceného úvazku kolem 20 hodin týdně.

Nerovnost v odměňování přetrvává: muži si vydělají v průměru o 20 procent více.

Stavař