• Zveřejněno: 24.10.2019
Výstavba vodních děl podpoří vznik desítek tisíc pracovních míst
 
"O prospěšnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe jsme přesvědčeni," říká předseda OS dopravy Luboš Pomajbík. V posledních deseti letech se v České republice velice intenzivně diskutuje o potřebě vybudovat vodní koridor Dunaj-Odra-Labe (DOL). Jde o unikátní projekt, který by propojil vodní soustavy těchto tří řek a umožnil tak vodní dopravu zboží, ale i lidí, do Severního, Baltského a Černého moře. Evropy.
 
 
*Váš odborový svaz dopravy podporuje výstavbu vodního koridoru. Proč?
Pokud jde o koridor DOL, umíte si představit, že až bude za 35 - 40 let vodní koridor stát, kolik zboží i lidí se navzájem, mezi těmito třemi moři, přepraví. Vždyť v současné době je transfer zboží ze Skandinávie do oblasti Balkánu a do Turecka možný jen automobilovou a železniční dopravou. Nehledě na to, že v případě lodní dopravy, tak lodě, když vozí těžké náklady, musejí Evropu obeplouvat přes Atlantik a Středozemní moře. Zájem o tento způsob dopravy prostřednictvím těchto tří řek určitě bude. Bude to dáno i tím, že po řece se vozí především takové zboží, jako jsou velké strojní či hutní celky. Dále jsou to náklady, jako je mouka, sůl, písek apod. Právě v tom spočívá výhoda vodní cesty, která je navíc i ekologická.
Navíc, autoři projektu počítají s tím, že společně s výstavbou vodního koridoru na řadě vhodných míst vzniknou i logistická centra. Příkladem je zde Průmyslové a logistické centrum Lovosice, jehož význam spočívá v tom, že se navzájem propojí vodní, železniční i automobilová doprava zboží. Takže, tyto tři druhy dopravy si nebudou konkurovat, ale budou se doplňovat. Navíc výstavba a provoz Labské vodní cesty, a především DOL, bude znamenat nové pracovní příležitosti pro desítky tisíc občanů v daných regionech. Nejen v odvětví stavebnictví a dopravy, ale odvětvích souvisejících s rekreacemi, turismem, hotelnictvím. Prostě efekty této stavby vnímáme jako jednoznačně pozitivní pro řadu odvětví, pro obyvatele, pro ekonomiku i pro krajinu.
Svoji roli hraje i to, že v České republice chybí na 10.000 řidičů nákladní a autobusové dopravy. Zatím nemáme možnost je odněkud získat. Od železničních odborářů zase vím, že kapacita železničních tratí je natolik přetížena, že je to další důvod pro výstavbu koridoru...
 
 
Celý rozhovor naleznete v magazínu Sondy Revue č. 10/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku: Logo Sondy