• Zveřejněno: 11.03.2019
 
Mnoho seniorů uvízlo v dluhové pasti, nerovnost v odměňování nemizí
 
Kupní síla českých domácností stále stoupá. Tvrdí to Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018. Vypracovalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 
Česká ekonomika dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2018 stejného meziročního růstu hrubého domácího produktu (HDP). Meziroční zvýšení činilo 2,4 %. Svým tempem ČR převyšuje průměr Evropské unie, kde byl ve 3. čtvrtletí dosažen růst 1,8 %.
 
Jak se to však projevilo na hospodaření českých domácností? Rozbor jejich příjmů a výdajů přinesl v 1. až 3. čtvrtletí 2018 mimo jiné tyto hlavní poznatky:
Úhrnný disponibilní důchod domácností vzrostl nominálně o 7,0 % na 2 018,8 mld. Kč, tj. reálně o 4,7 %; stoupla kupní síla všech součástí běžných příjmů sektoru domácností.

Největším zdrojem peněžních příjmů domácností byly mzdy; průměrná měsíční nominální mzda v národním hospodářství (na přepočtené počty zaměstnanců) dosáhla úrovně 31 225 Kč a její meziroční dynamika růstu se zvýšila o 2,8 p. b. na 8,6 %.

Po zohlednění nárůstu cenové inflace došlo k výraznému posílení průměrné reálné mzdy o 6,3 %; jednalo se o nejvyšší zaznamenané zvýšení její úrovně od roku 2001.

Meziroční průměrný růst spotřebitelských cen (cenové inflace) v lednu až září 2018 dosáhl 2,2 %, přispělo k tomu zejména zvýšení cen bydlení, stravování a ubytování, doprava, alkoholické nápoje a tabák.
 
Zdroj: MPSV
 

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 3/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy