• Zveřejněno: 24.10.2019
O perspektivách jaderné energetiky s předsedou OS ECHO Zdeňkem Černým
 
Odborový svaz ECHO sdružuje i členy odborů, kteří jsou zaměstnanci Jaderné elektrárny Temelín. Ti přirozeně vítají nedávný posun v diskusi o budoucnosti energetiky, zejména jaderné, a zdrojů, ze kterých se má v budoucnu elektřina vyrábět. Některé současné způsoby výroby bude nutno v dohledné době nahradit, ať už z důvodů dožití elektráren na fosilní paliva, nebo kvůli snižování produkce skleníkových plynů. Jedním z řešení je právě výstavba nových jaderných bloků a také prodloužení životnosti stávajících. Využívání jiných zdrojů, například vodních, má v Česku své limity.
 
 
Současně však půjde o příležitost pro české dodavatele a zaměstnance, kteří se budou podílet na celém procesu případné výstavby, vysvětluje předseda OS ECHO Zdeněk Černý pohled odborů na perspektivy jaderné energetiky v ČR.
 
Česká republika patří k zemím, kde má jaderná energetika silnou tradici. Jak vnímáte její pozici u nás?
V jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany se vyrábí zhruba třetina veškeré elektřiny v Česku. Jsou to spolehlivé zdroje levné a čisté energie bez emisí, s jejichž provozem máme bohaté zkušenosti. S jadernou energetikou do budoucna počítá Státní energetická koncepce a jádro je jednou z priorit i v rámci nové strategie ČEZ.
 
Dává ale výstavba nových jaderných zdrojů smysl ekonomicky? Řada analytiků tvrdí, že právě to je největší kámen úrazu jádra.
Prostým faktem je, že čistě tržně se v Evropě nevyplatí postavit žádnou elektrárnu. Blíží se tomu sluneční elektrárny, ale jen na solárních zdrojích energetiku ještě desítky let nepostavíte. Sluneční svit je velice proměnlivý jak během dne, tak během roku.
 
 
Celý rozhovor naleznete v magazínu Sondy Revue č. 10/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku: Logo Sondy