• Zveřejněno: 04.10.2018
  • Autor: (red)

Invalidé patří mezi výborné zaměstnance, potřebují k tomu však i podporu

V České republice je v současnosti více než 400 tisíc invalidních důchodců. Nynější vláda slíbila navýšit jejich invalidní důchody. Kdy a o kolik vzroste invalidní důchod v jednotlivých stupních invalidity? A kolik to bude stát státní pokladnu?


Invalidní vozík

O kolik vzroste invalidní důchod?

Invalidní důchod pobírá  v České republice přibližně 421 tisíc lidí. Od roku 2006 vzrostl nominálně o více než třetinu. Naproti tomu průměrná mzda vzrostla nominálně více než o polovinu. Vláda uvažuje o nárůstu těchto důchodů, hovoří se  se o růstu maximálně do desíti procent. Ve srovnání s našimi západními sousedy máme téměř dvojnásobný počet invalidních důchodců než v Německu, a více než dvojnásobek v Rakousku. Naopak na Slovensku je invalidních důchodců v přepočtu na obyvatele ještě více než u nás.

Pokud by tedy invalidní důchody vzrostly o 10 %, pak by průměrná výše invalidních důchodů byla následovná (viz tabulka níže):

Tabulka 1

Zdroj: Česká televize

Kdy vzroste invalidní důchod?

Invalidní důchod by mohl vzrůst již v roce 2019. Příští rok však porostou i starobní důchody,  rodičovská a chystají se další výdaje, zatěžující státní rozpočet. Na přesnější informace proto bude nutno zatím počkat.

Jak se mění počty invalidních důchodců

Počet invalidních důchodců se postupem času snižuje, před deseti lety jich o 100 tisíc více. Za snížení však mohla zejména změna legislativy, protože od roku 2010 se invalidní důchod mění ve starobní automaticky při dosažení důchodového věku. V posledních letech ubylo hlavně invalidních důchodců s 1. stupněm invalidity kvůli zpřísnění podmínek.

Graf 1

Zdroj: ÚZIS, ČSSZ, ČSÚ a ČTK

Invalidé jsou i žádaná pracovní síla

V době, kdy rostou mzdy, platy státních zaměstnanců, starobní důchody i další dávky, tak by se jistě ani na invalidní důchodce nemělo zapomínat. Jsou totiž v dnešní době díky podpoře státu a rozvoji moderních technologií žádanými zaměstnanci na trhu práce. Podniky samy uvádějí, že pokud se jim vyjde v určitých věcech vstříc a vytvoří se jim potřebné podmínky, tak se jedná o výborné zaměstnance