• Zveřejněno: 24.10.2019
Vyrovnání mzdové úrovně v nedohlednu
 
Na zářijovém mítinku Konec levné práce byla veřejnosti představena exkluzivní studie ČMKOS nazvaná Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU. Na její tvorbě spolupracoval tým makroekonomů ČMKOS se zahraničním expertem a českou socioložkou. Vůdčí myšlenkou díla je analýza všech ekonomických a sociálních souvislostí, které jsou příčinou, proč je finanční ohodnocení českých zaměstnanců v rámci EU jedno z nejnižších. Poukazuje na šance, jak lze situaci změnit. Má ambici přesvědčit o nutnosti změny hospodářské strategie s cílem vymanit Českou republiku z rozvojového rámce a předat ji dalším generacím jako zemi patřící mezi nejvyspělejší. Stává se doslova výzvou k uzavření „národní dohody“, aby se do změny české ekonomiky zapojila celá společnost, nejenom odpovědní politici.
 
 
ČMKOS považuje hospodářský model nízkonákladové ekonomiky uplatňovaný v České republice od počátku 90. let minulého století za škodlivý, znemožňující reálnou konvergenci ČR k vyspělým zemím, za model závislé rozvojové země.
Oběť, kterou čeští zaměstnanci přinesli transformaci české ekonomiky, byla politickými elitami promarněna. Ekonomické a sociální reformy vytvořily z ČR závislou rozvojovou zemi. Po třiceti letech od zahájení ekonomické transformace dosahuje úroveň hodinových mezd jen necelé třetiny úrovně vyspělých sousedů. Současná hospodářská politika nedává žádnou záruku ekonomické a sociální konvergence ČR k nejvyspělejším zemím Evropské unie v přijatelném čase. Vyrovnání mzdových úrovní s nejbližšími vyspělými sousedy by i při současných tempech jejich zvyšování trvalo přinejmenším dalších 80 let!
Ani pokračování současného pozitivního trendu mzdové konvergence (z let 2014–2017), podpořené navíc posílením kurzu české koruny vůči euru o 10 až 30 %, fakticky nenabízí časově srozumitelnou perspektivu vyrovnání nákladů práce s našimi vyspělými sousedy během jednoho lidského života. Konvergence ČR vůči nejvyspělejším zemím EU nemá v oblasti mezd (nákladů práce) při současném směru a struktuře české ekonomiky smysluplné východisko. Modelové propočty jasně naznačují, že se česká ekonomika ocitá v pasti středního příjmu. Jedinou šancí pro ČR jako středně vyspělou zemi s dlouhou průmyslovou tradicí je rychle a zásadně změnit hospodářskou politiku, svůj hospodářský model, jinak v této pasti zůstane uzamčena natrvalo.
Bezprostředním cílem politiky ČMKOS je zmírnit negativní dopady modelu nízkonákladové ekonomiky (levné práce) v České republice. Co to znamená?
Změnit nespravedlivé rozdělení přidané hodnoty
Čeští zaměstnanci svými nízkými mzdami fakticky subvencují velmi vysokou ziskovost firem působících na českém území, celkový objem této „subvence“ dosáhl za období 1991 až 2017 hodnoty 4,5 bilionu korun.
V ČR existuje poměrně výrazný prostor pro rychlejší růst mezd než produktivity práce, aktuálně se pohybuje na úrovni minimálně 8 procentních bodů.
 
Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 10/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku: Logo Sondy