• Zveřejněno: 14.12.2018
  • Autor: Šárka Homfray

Výzvy současnosti – nový pohled

Německá organizace Friedrich-Ebert-Stiftung uspořádala ve svém berlínském sídle ve dnech 7. a 8. listopadu velkou mezinárodní konferenci věnovanou tématu digitálního kapitalismu. Konference navazovala na předchozí dvě akce v letech 2016 a 2017 věnované témuž tématu, letos s důrazem na korporace jako největší aktéry a iniciátory procesů a změn v nadnárodním rozsahu. Vizuály celé konference obsahovaly podobiznu Karla Marxe s VR brýlemi, podtrhující aktuální prolínání tradičních ekonomických a politických teorií, principů a metod s novými technologiemi a změnami, které přinášejí. Díky pozvání pražské pobočky pořádající nadace se konference zúčastnila i menší česká delegace, jejíž účastnící a účastnice se digitalizací a souvisejícími tématy zabývají ve své politické, ekonomické, publicistické nebo odborářské práci.

Konference triedrich

Velkorysý formát

Samotné velkorysé pojetí dvoudenní konference s velice zajímavou mezinárodní účastí, které se v součtu zúčastnilo okolo tisícovky osob, reflektovalo, o jak komplexní fenomén s řadou různých aspektů se v případě digitalizace a digitálního kapitalismu jedná. Díky časovému prostoru i využití různých formátů nabízela konference možnost zabývat se tímto tématem z nejrůznějších úhlů. Příspěvky hlavních řečníků střídaly panelové diskuze, prezentace i paralelní workshopy. Samozřejmostí bylo velmi dobré tlumočení z němčiny do angličtiny a naopak. Diskutovaly se mimo jiné otázky a možnosti zdanění a regulace, sběr a využívání dat, ekologické a environmentální aspekty digitalizace, budování a život ve smart cities, budoucnost práce i odborového organizování, výzvy pro socialismus, sociální stát i demokracii. Konferenci zakončila diskuze na téma „Je možné digitální kapitalismus zkrotit k prospěchu všech?“. Diskutovaly v ní Andrea Nahlesová, předsedkyně SPD, Christiane Bennerová, místopředsedkyně odborového svazu IG Metall, a Susan Crawfordová z Harvard Law School, moderovala ji (obdobně jako většinu diskuzí na konferenci) žurnalistka Sandra Schulzová. Téma i vyznění finální diskuze celé konference pochopitelně reflektovaly to, co během konference zaznělo několikrát – že probíhající velké procesy jsou v režii nadnárodních korporací a jejich kapitálu. Pokud chceme využít všech aktuálních možností a výzev pro státy a jejich občany, musí existovat společenská shoda na tom, že s profitem se pojí i odpovídající povinnosti a zodpovědnost. Důležité je snažit se, aby při probíhajících změnách nezůstal nikdo zapomenut.

Výzvy pro zaměstnance a odborové sdružování

Jedna z diskuzí, které se účastnili mimo jiné zástupci IG Metall nebo spolkového ministerstva práce a sociálních věcí, se věnovala tomu, zda digitalizace práce má potenciál vést k její kultivaci (polidštění), nebo spíše jen k likvidaci jednotlivých pracovních míst a profesí...

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 12/2018. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy