• Zveřejněno: 13.08.2014
"

Odborové svazy jsou členy ČMKOS a komunikaci s nimi chci velmi výrazně zlepšit. Začal jsem hned na prvním jednání Rady ČMKOS a věřím, že už začátek nové komunikace předsedové svazů přivítali. Jde o formu vizuální prezentace aktuálních úkolů, návrhů a řešení, kterými se odborová centrála zabývá. Po skončení jednání ji předsedové svazů dostanou ihned k dispozici k okamžitému využití. Samozřejmě že ve stejném duchu by měl probíhat i Sněm ČMKOS. Letos pro nás bude velmi symbolický, proběhne přesně v den 25. výročí generální stávky, kterou v roce 1989 organizovaly odborové stávkové výbory a která rozhodla o našem dalším vývoji. Na slavnostní část Sněmu chceme pozvat ty, kteří u toho tehdy stáli, a sice bývalé členy stávkových výborů, předsedu OS KOVO Jana Uhlíře, Igora Pleskota, Ladislava Velenského a mnoho dalších. Zaslouží si ocenění a poděkování za to, co pro nás udělali.

Ve vztahu k členské základně a odborovým svazům chci být naprosto otevřený – pravdivá a intenzivní komunikace uvnitř ČMKOS je předpokladem pro nalezení shody a podpory pro společné aktivity. Vážím si práce odborových svazů a jejich organizací při vyjednávání kolektivních smluv. Je to výlučně jejich doména a ČMKOS je tu od toho, aby je v tomto úsilí podporovala a pomáhala propagovat. Postupně chci navštívit všechny regionální rady ČMKOS a na místě se seznámit, s čím se potýkají. Mým osobním zájmem je doslova rozpohybovat činnost tripartit v jednotlivých krajích.
Odborové svazy jsou autonomními členy ČMKOS, ale někdy je potřeba rychlá, přímá komunikace se základními organizacemi a jejich funkcionáři. Nebudete s tím mít problém?
Myslím, že ne. Na dubnovém VI. sjezdu ČMKOS jsme se shodli, že chceme postupně vyprofilovat účinnější informační systém se širším využitím internetových médií. Teď je ještě brzy prozrazovat, jaké kroky chystáme, protože zatím analyzujeme možnosti, jsme také limitováni finančními možnostmi. Ale abych nebyl tajemný, umím si představit rychlý elektronický bulletin, který by se rozesílal organizacím prostřednictvím
e-mailů, nebo SMS servis pro operativní šíření důležitých informací. Máme zájem, aby se zvýšila i návštěvnost webu ČMKOS a zpravodajského portálu e-sondy.cz. Důležitá bude kampaň, která zdůrazní a lidem přiblíží důležitost členství v odborech včetně nového loga ČMKOS. To není samoúčelná záležitost. Myslíme si, že ve srovnání s některými organizacemi jsme velmi moderní instituce a z tohoto pohledu je nutné zvolit i nový typ grafické komunikace, který bude odpovídat trendům doby.       
Pro odbory je přímo existenční otázka rozšiřování členské základny, získávání mladších zaměstnanců do odborů. Už dlouho se vede diskuse, zda je to věc pouze základních organizací a svazů a centrála k tomu může přispívat spíše podpůrně, anebo by se ČMKOS měla zabývat cílenou kampaní na získávání nových členů...
ČMKOS je zastřešující orgán a nezískává a nepřijímá členy přímo, proto je její role, jak výstižně říkáte, podpůrná, ale zdůrazňuji, že důležitá. Jestliže bude předseda ČMKOS nebo místopředsedové špatně nebo nevhodně vystupovat a neadekvátně argumentovat, vytvoříme odborům negativní image a ztratíme důvěru. Pokud budeme veřejností vnímáni jako důvěryhodní, schopní, budeme umět na odborné výši obhajovat postavení zaměstnanců, ale také demonstrovat, když to bude nutné, tak nás nejen členové, ale i veřejnost podpoří. Může to být důvod, aby i neodborář začal uvažovat o členství, a členům to naopak může zvýšit hrdost, že jsou odboráři a že mohou ovlivňovat i svoje okolí. Myslím si, že v tomto odborové svazy od ČMKOS očekávají a vítají především profesionální mediální výstupy k tématům, která oslovují veřejnost. Při získávání nových členů je rozhodující iniciativa odborových svazů a jejich organizací. Jako příklad bych rád uvedl aktivity Odborového svazu hasičů při podpoře svých členů a jejich rodin, kteří při výkonu povolání utrpěli těžký úraz, nebo dokonce zahynuli. Anebo aktivitu odborové Herecké asociace, která každoročně uděluje Ceny Thálie nejlepším hercům. Odborový svaz KOVO zase podporuje pěveckou soutěž dětí v Lidicích. Velmi inspirativní je právě probíhající kampaň Odborového svazu potravinářského průmyslu „Chceš být pohodářem – staň se odborářem“, která sugestivně a přesvědčivě propaguje konkrétní výhody, jež tento svaz nabízí svým členům. 
ČMKOS leží na srdci osud bezplatných právních poraden v regionech. Končí projekt EU, z něhož byla jejich činnost částečně financována, a nový projekt je v nedohlednu. Přijdou odboráři a zaměstnanecká veřejnost o pracovněprávní poradenství zdarma? Jeho součástí je i bezplatná Právní poradenská infolinka, kterou z rozpočtu ČMKOS provozují Sondy.
Vedení ČMKOS informovalo odborové svazy i zaměstnance působící na regionálních poradnách, že od 1. 1. 2015 nebudou tyto služby poskytovány v tom rozsahu jako dnes. Nesmírně si tohoto projektu vážím, byl velice cenný a chceme hledat cestu, jak bychom zabezpečili jeho udržitelnost. Bude však muset dojít k nějaké obměně či úpravě. Máme na to šest měsíců, abychom to zvládli. Určitě si umím představit, že do této aktivity se zapojí i odborové svazy se svými specialisty a právníky. Už před tímto projektem jsme měli zkušenosti, jak se tyto služby poskytují a jak se financují z členských příspěvků. Pokud to bude akceptovatelné, můžeme přejít na nový model, ale musíme mít jistotu, že tato služba bude žádaná odborovými svazy.
Nastala vhodná chvíle připomenout možnost změnit přerozdělování členských příspěvků ze základních organizací na odborové svazy a na ČMKOS. Jak dalece je pro nás inspirativní trend profesionalizace odborů, jako tomu je obdobně v západní Evropě, kde dochází ke slučování odborových svazů a díky tomu se může přerozdělovat více prostředků?
Odborová centrála je zde z vůle odborových svazů a na nich také záleží, jaké služby centrála poskytuje. Pokud budou odborové svazy požadovat konkrétní službu a my na to nebudeme mít dostatek financí, budeme muset otevřít diskusi, jak to lze zabezpečit. Jestliže budeme poskytovat službu, kterou odborové svazy nebudou potřebovat, tak ji zredukujeme, nebo dokonce zrušíme.
S přerozdělováním máme vlastní zkušenost. Pamatuji si rok 1989-1990, kdy docházelo k „překlopení“ mezi starým odborovým systémem a tím novým. Tehdy vládla všeobecná nechuť přerozdělovat členské příspěvky systémem padesát na padesát. Historie možná ukáže, že to nebylo dobré rozhodnutí, ale v této chvíli je to tak, jak to je. Sjezd ČMKOS skončil nedávno a já nepředpokládám, že v brzké době se na toto téma otevře diskuse. Bych byl rád, pokud by měly odborové svazy zájem na slučování. Konfederace má k tomu velmi dobrou pozici, je nestranná a může hledat styčné body na podporu tohoto procesu. Slučování se pochopitelně nikdy nebude dít z vůle ČMKOS, ale vždy z vůle odborových svazů. Myslím si však, že už nastal čas, abychom se o tom začali zcela vážně bavit. Zúčastnil jsem se sjezdu německé odborové centrály DGB. A tuto silnou a respektovanou centrálu tvoří pouze šest odborových svazů s několika miliony členů, zato naše centrála sdružuje takřka pětinásobek odborových svazů.
Odbory získávají body u veřejnosti tím, že upozorňuje na problémy, o kterých politici ani vláda nemluví. Máme na mysli například kauzu společnosti Amazon, o jejímž rozporuplném chování k zaměstnancům Sondy podrobně informovaly. Jak se bude ČMKOS k takovým případům oficiálně stavět?
Myslím si, že ke kauze Amazon se jak regionální, tak vládní politici postavili jinou částí těla než hlavou. Nedávno jsem se zúčastnil kongresu světových odborů MEOK a tato organizace vyhlásila Amazon jako nejhoršího zaměstnavatele. Je naprosto neuvěřitelné, že politici, když dostanou informaci o tom, jak se Amazon ve světě chová, se dokonce předhánějí, kdo více podpoří jeho vstup na náš trh. Kromě toho si myslím, že čeští zaměstnanci mají na víc než jen dělat skladníky.
Z hlediska využití kvalifikace českých zaměstnanců vypadá nadějněji chystaná investice jihokorejské společnosti Nexten, která u nás chce vybudovat velkou továrnu na výrobu pneumatik. Ovšem i v tomto případě budeme obezřetní, neboť naše odbory KOVO v automobilce Hyundai v Nošovicích nemají s jihokorejským zaměstnavatelem dobré zkušenosti. Připomenu jen nedávnou stávkovou pohotovost. ČMKOS bude jednoznačně vystupovat proti takovým praktikám, kterými Amazon proslul ve světě. Nám vždy půjde o prospěch zaměstnanců i České republiky. kauza Amazon podle ČMKOS není ve prospěch zaměstnanců, ani České republiky.
Svaz průmyslu a dopravy upozornil na nebezpečnou praxi, kdy kvůli jednání insolvenčních správců a soudců musí podnikatelé zavírat fungující podniky. Jelikož tato praxe ohrožuje zaměstnavatele stejně jako jejich zaměstnance, zvažují zástupci SP ČR společně s ČMKOS, že toto téma prosadí jako jeden z bodů jednání na tripartitě...
Ptám se: Mají odbory co mluvit do podnikatelského prostředí? Myslím, že jednoznačně ano! Podotýkám, že mě neovlivňuje, že jsem členem podnikatelské rady při ministerstvu průmyslu a obchodu. Pro nás je klíčové, když podnik zaměstnává lidi, tvoří přidanou hodnotu, odvádí daně. Z tohoto pohledu znamená zdravé podnikatelské prostředí velké plus. Co se týče otázky, jak fungují české soudy a insolvenční správci, tak to je věc, která se u nás téměř 25 let řeší a neřeší. Některé rozkryté kauzy typu Berdychův gang nebo kauza soudce Berky by měly varovat před tím, aby se lidé o nic podobného nepokoušeli. Jak je ale možné, že dochází k podobným případům, jako je kauza viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy a podnikatele Pavla Juříčka? (Podrobněji o něm píšeme na str. 12-13 – pozn. red.) Myslím si, že i podnikatelé by měli ukázat svoji sílu. Co kdyby místo toho, aby své firmy přesouvali do ciziny, demonstrovali před ministerstvem spravedlnosti? Ironizuji to, protože se ptám, proč čekají až do chvíle, kdy jim firmy kradou před nosem. Pokud bychom čekali při obhajování práv my, daleko bychom se nedostali. Očekával bych, že Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR nebudou takový stav trpět a tvrdě odpoví. Podnikatel Pavel Juříček se ke svým zaměstnancům v podniku Brano chová velmi korektně, spolupracuje s odborovými organizacemi. Při jednání tripartity je s ním s jako viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR komunikace velice dobrá, takže odbory jsou připraveny na tomto problému spolupracovat.
Rozhovor s předsedou Josefem Středulou pořídila šéfredaktorka Sondy Revue a tisková mluvčí ČMKOS Jana Kašparová 
 
"
testesondy123