• Zveřejněno: 14.12.2018

V čem si zaměstnanci díky odborům polepšili

K 15. září 2018 bylo v odborových svazech sdružených v ČMKOS uzavřeno 16 kolektivních smluv vyššího stupně (dále jen KSVS), tedy o jednu smlouvu více než v roce 2017. Ve většině KSVS se podařilo dohodnout udržení reálné mzdy či její zvýšení, resp. zvýšení tarifních mezd. Pokud jde o další obsah KSVS, tak většina odborových svazů ve svých hodnoceních sdělila, že kolektivní vyjednávání na rok 2018 byla opět poměrně náročná. Nejsložitější byla jednání a nejvíce kompromisů bylo učiněno ve mzdové oblasti a u některých benefitů, některým svazům se KSVS nepodařilo dosud uzavřít.

 Protestní mítink

Charakteristiky vývoje mezd v roce 2017

Vývoj mezd v roce 2017 v ČR charakterizovaly zejména následující skutečnosti:

 • významné zrychlení dynamiky růstu meziroční průměrné nominální mzdy v národním hospodářství,
 • vyšší relativní nárůst nižších výdělků,
 • významné zvýšení kupní síly výdělků zaměstnanců, které bylo největší za posledních čtrnáct let,
 • vyšší dynamika růstu mezd proti nárůstu produktivity práce,
 • mírné snížení (na makroúrovni) jak meziodvětvové diferenciace, tak územní diferenciace mezd zaměstnanců,
 • snížení mzdové diferenciace na úrovni jednotlivých zaměstnanců (na mikroúrovni).

Jak narostly tarify

Tarifní systémy odměňování jsou dlouhodobě sjednávány ve více než polovině KSVS. Mzdové tarify jsou sjednávány jako minimální a nepodkročitelné. Vyšší úroveň tarifních mezd (v působnosti ČMKOS) je letos dohodnuta v sedmi kolektivních smlouvách vyšších typu (tj. ve 47 % KSVS).

Pokud jde o valorizaci tarifních mezd, níže uvedený přehled ukazuje, že počet KSVS s meziroční valorizací mzdových tarifů se od období finanční krize výrazně zvýšil.

Přehled o počtech KSVS upravujících růst mezd formou zvýšení mzdových tarifů

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% KSVS

72

65

35

18

23

33

39

29

40

50

43

47

 

K 15. září 2018 bylo v odborových svazech sdružených v ČMKOS uzavřeno 16 kolektivních smluv vyššího stupně (dále jen KSVS), tedy o jednu smlouvu více než v roce 2017. Ve většině KSVS se podařilo dohodnout udržení reálné mzdy či její zvýšení, resp. zvýšení tarifních mezd. Pokud jde o další obsah KSVS, tak většina odborových svazů ve svých hodnoceních sdělila, že kolektivní vyjednávání na rok 2018 byla opět poměrně náročná. Nejsložitější byla jednání a nejvíce kompromisů bylo učiněno ve mzdové oblasti a u některých benefitů, některým svazům se KSVS nepodařilo dosud uzavřít.

Charakteristiky vývoje mezd v roce 2017

Vývoj mezd v roce 2017 v ČR charakterizovaly zejména následující skutečnosti:

 • významné zrychlení dynamiky růstu meziroční průměrné nominální mzdy v národním hospodářství,
 • vyšší relativní nárůst nižších výdělků,
 • významné zvýšení kupní síly výdělků zaměstnanců, které bylo největší za posledních čtrnáct let,
 • vyšší dynamika růstu mezd proti nárůstu produktivity práce,
 • mírné snížení (na makroúrovni) jak meziodvětvové diferenciace, tak územní diferenciace mezd zaměstnanců,
 • snížení mzdové diferenciace na úrovni jednotlivých zaměstnanců (na mikroúrovni).

Jak narostly tarify

Tarifní systémy odměňování jsou dlouhodobě sjednávány ve více než polovině KSVS. Mzdové tarify jsou sjednávány jako minimální a nepodkročitelné. Vyšší úroveň tarifních mezd (v působnosti ČMKOS) je letos dohodnuta v sedmi kolektivních smlouvách vyšších typu (tj. ve 47 % KSVS).

Pokud jde o valorizaci tarifních mezd, níže uvedený přehled ukazuje, že počet KSVS s meziroční valorizací mzdových tarifů se od období finanční krize výrazně zvýšil.

Přehled o počtech KSVS upravujících růst mezd formou zvýšení mzdových tarifů

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% KSVS

72

65

35

18

23

33

39

29

40

50

43

47

Nejdůleitější benefity

Dohody týkající se tvorby sociálního fondu, resp. ostatních sociálních programů jsou v roce 2018 sjednány v 5, resp. 33 % KSVS (v roce 2017 to bylo ve 43 % KSVS). Ve 20 % KSVS jsou dohodnuty i formy spolurozhodování odborové organizace 

Dohody týkající se tvorby sociálního fondu, resp. ostatních sociálních programů jsou v roce 2018 sjednány v 5, resp. 33 % KSVS (v roce 2017 to bylo ve 43 % KSVS). Ve 20 % KSVS jsou dohodnuty i formy spolurozhodování odborové organizace...

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 12/2018. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy