• Zveřejněno: 20.02.2019
  • Autor: PAVEL JANÍČKO

Pracující cizinec

Trh a my...

Zaměstnávání cizinců v České republice je zejména v posledním období předmětem zvýšeného zájmu. V situaci „nedostatku“ pracovníků v některých profesích sílí snahy podnikatelů o změnu příslušné legislativy v zájmu deregulace tohoto zaměstnávání.

Pojem „cizinec“ na českém trhu práce není tak jednoznačný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Za „skutečné cizince“, tedy za osoby, jež podléhají režimu určitých regulací pro cizince, nejsou považováni občané zemí členských států EU a také ti občané z tzv. třetích zemí, kteří mají v ČR trvalý pobyt. Pokud tedy máme na mysl tu část cizinců, jež podléhají regulaci na českém trhu práce, jde vlastně o „pouhých“ necelých 13 % z celkového počtu cizích státních příslušníků na českém trhu práce.

Počet cizinců (včetně občanů členských zemí EU) na českém trhu práce

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 2/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy