• Zveřejněno: 15.12.2019
  • Autor: Petr Korál
Sonda Sond
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí na jednání Komise pro spravedlivé důchody představilo navrhovanou úpravu I. důchodového pilíře, která by znamenala nastavení základního důchodu pro všechny. Jeho výše by odpovídala minimálnímu životnímu standardu důchodců. Tato změna by pro občany znamenala také srozumitelnější výpočet důchodů. Členové komise, v níž působí také místopředseda ČMKOS Vít SAMEK, podpořili další rozpracování návrhu na rozdělení průběžného důchodového pilíře na solidární a zásluhový.
 
Je očekávaný růst deficitů důchodového účtu v souvislosti zejména s demografickým vývojem společnosti do budoucna opravdu tak mimořádně závažným problémem, jak se o tom často mluví a píše?
Termín „očekávaný růst deficitu důchodového účtu“ vyjadřuje modelový propočet finančních dopadů dalšího vývoje průběžně financovaného důchodového pojištění, pokud by se jeho příjmy a výdaje v budoucnosti vyvíjely bez jakékoliv změny dnes nastavených parametrů důchodového systému. Vybízí vládu, která průběžný důchodový systém prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, popř. dalších institucí spravuje, aby předvídavě na tendence, které vývoj příjmů a výdajů ukazuje (viz graf – pozn. red.), reagovala.
 
Máme-li na mysli stárnutí obyvatelstva, lze na nižší úroveň porodnosti v posledních desetiletích reagovat např. masivní podporou porodnosti prostřednictvím sociálních dávek či podporou pracovní migrace, která může na český trh práce přivést potřebné zaměstnance – a tedy i plátce pojistného – ze zahraničí. Jsem optimista, na základě cca čtyřiceti let osobních zkušeností s důchodovými reformami v ČR věřím, že všechny vlády, které budou do budoucna důchodový systém spravovat, se k němu budou chovat přinejmenším tak odpovědně, jako ty, které jej spravovaly dosud, kdy jej předávají vládám budoucím finančně vyrovnaný a poskytující ve vazbě na vybrané pojistné sociálně přiměřené důchody...    
 
 
 
Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 11/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku: