• Zveřejněno: 22.01.2019

ČR reprezentuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová

Desítky zástupců vlád, nadnárodních institucí, korporací, personálních společností a univerzit. To je výčet účastníků Světového ekonomického fóra, který se koná 22. ledna 2019 ve švýcarském Davosu. Českou republiku reprezentuje také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V rámci diskuze u kulatého stolu nazvané „Budoucnost práce“ se ministryně Jana Maláčová setká např. s místopředsedou vlády a ministrem pro zaměstnanost Belgie Krisem Peetersem, předsedou Evropské banky pro obnovu a rozvoj Sirem Sumou Chakrabartim, nositelem Nobelovy ceny za ekonomii profesorem Christopherem Pissaridesem nebo děkanem z Oxfordské univerzity Peterem Tufano. Toto mezinárodní setkání bude také jedinečnou příležitostí pro výměnu dobré praxe a zkušeností aplikovatelných zejména při řešení výzev, které vývoj pracovního trhu přináší.

Ministryně Maláčová využije svůj prostor k tomu, aby prezentovala připravenost České republiky na střet s budoucím vývojem trhu práce. Zmíní také vysokou úroveň kvalifikace a vzdělanosti pracovní síly, kterou lze opřít o více než 90 % zaměstnanců s dokončeným středoškolským vzděláním. Poukáže na to, že české firmy a jejich zaměstnanci jsou schopni přizpůsobit se měnícím se podmínkám, což ukázal i vývoj na trhu práce v průběhu poslední ekonomické krize. Zmíní také to, že ČR má tradici sociálního dialogu, ocení schopnost aktérů vést tento dialog a dohodnout se na základních principech uspořádání trhu práce. Zdůrazní, že ČR v průmyslových oborech využívá nejnovější technologie, a že naše hospodářství je silně propojené s hospodářstvím Německa, Francie a dalších zemí EU. I z toho důvodu je adaptace průmyslu na globální změny poměrně dobrá.

„ČR nicméně potřebuje pracovat na lepší diverzifikaci produkce a navýšení její přidané hodnoty, kterou by měla doprovázet nejen vyšší produktivita pracovníků, ale také jejich lepší ohodnocení. Aby i Česká republika mohla čelit budoucím výzvám, je třeba, aby změny proběhly v řadě oblastí: od vzdělávacího systému, přes pracovní právo, modernizaci sociálního dialogu až k sociální ochraně. Na těchto otázkách intenzivně pracujeme - mimo jiného v rámci příprav tzv. balíčku zaměstnanosti,“ uvádí Jana Maláčová.

Maláčová ilustrační foto

Ilustrační foto