• Zveřejněno: 07.04.2011
"

Češi mají velké problémy se zlepšováním svých jazykových znalostí. Na studium cizího jazyka totiž obvykle nemají dost času. Většinou jsou to samouci a proto by ocenili při výuce moderní metod včetně maximálního využití počítače nebo mobilního telefonu. Vyplývá to z průzkumu, která začátkem letošního roku provedl portál cestovního ruchu www.turistika.cz ve spolupráci s jazykovou školou Evropské vzdělávací centrum..

„Přestože stále více lidí u nás využívá jazykové znalosti v práci, hlavní motivací k učení cizích řečí zůstává především touha cestovat a domluvit se v zahraničí, prostě využít cizího jazyka ve volném čase. I proto jsme se rozhodli mezi návštěvníky našeho portálu, kteří obvykle hledají turistické cíle provést průzkum spokojenosti s jejich jazykovou výbavou,“ řekl autor projektu a ředitel cestovatelského portálu Jiří Pilnáček.
Podle průzkumu se učení a zlepšování úrovně cizího jazyka věnují Češi ve věku mezi 25 a 35 lety. Do 25 let se věnuje studiu cizích jazyků méně než čtvrtina populace. Přestože se ke studiu stále vracíme, více než polovina z nás zůstává neúspěšná.Důvodem je především nedostatek volného času.
„Jazykové kurzy časově šité na míru s využitím moderních technologií jako je mobil nebo počítač by přivítaly více než tři čtvrtiny dotázaných,“ konstatuje ředitel Pilnáček.
Tomuto volání vychází vstříc například SMS jazyky. S tímto novým fenoménem, který propojuje možnosti mobilního telefonu s výukou řeči, přichází jazyková škola Evropské vzdělávací centrum. Výukový systém studenta pravidelně oslovuje a nutí ho udržovat znalosti jazyka v živé formě.
„Systém nabízí naprosto revoluční možnost učit se sám podle svých potřeb a tempa. Počítač nebo mobilní telefon slouží studentu k jeho individuálnímu studiu. Zpracované MP3 poslechy rozvíjí schopnost rozumět a přináší dokonalou výuku výslovnosti. Pravidelné zasílání slovíček a frází buduje nejen slovní zásobu, ale dokáže naučit správné využití větších gramatických celků bez nutnosti drilu či zbytečného biflování. Souhrnné minitesty rozvíjí nejen schopnost psát, ale celkovou orientaci v cizím jazyce. Na rozdíl od papírové učebnice je výhodou systému schopnost studenta neustále oslovovat a využívat jeho nevyžitý volný čas ke studiu,“ popsal základní výhody nové metod výuky ředitel Evropského vzdělávacího centra Tomáš Morávek.
Textové SMS zprávy přichází do mobilu účastníka denně a jednou týdně jako souhrn sedmi lekcí ve zvukové podobě prostřednictvím MP3souboru. Vědomosti a nabyté znalosti rekapitulují jednou týdně mini testy, které student obdrží do emailové schránky. Touto metodou se lze ze rok naučit 2 tisíce slovíček a frází, které student zapojí do své aktivní slovní zásoby.Více na:www.online-jazyky.cz/firemni-kurzi-skoleni. Celý projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
"
testesondy123