• Zveřejněno: 27.09.2018
  • Autor: Evžen Staněk

Vláda na svém jednání schválila ve středu 26. září 2018 finanční prostředky ve výši 37,5 milionu korun na projekty sociálních partnerů v roce 2019. Ty podpoří sociální dialog na celostátní a krajské úrovni.

V příštím roce se sociální partneři zaměří zejména na návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, ochranu zájmu zaměstnanců v období intenzifikace práce, problematiku lidských zdrojů a zaměstnávání cizinců. Finanční prostředky budou příjemcům uvolněny na základě zákoníku práce.


Pod pojmem sociální dialog se obecně rozumí jak dvoustranná, tak i třístranná jednání zástupců státu, zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

sociální dialog