• Zveřejněno: 10.07.2018
  • Autor: (mis, lev, foto: vlada.cz)
Vláda nepřipustí privatizaci veřejných služeb
Programové prohlášení vlády ČR a návrh státního rozpočtu pro rok 2019 byly dva hlavní body programu 144. jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které proběhlo 9. července v Praze. Předseda vlády ČR Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci, po skončení téměř tříhodinového jednání zástupců vlády, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a odborových svazů, uvedl, že programové prohlášení zdůrazňuje ukotvení České republiky v euroatlantické alianci a obsahuje návrhy, čím by se měla vláda v následujícím funkčním období zabývat. Například zvyšováním důchodů, důchodovou reformu, nebo reformu školství a investicemi.

Vláda chce pokračovat ve spolupráci se sociálními partnery a nepřipustí privatizaci veřejných služeb, a ani podniků se státní účastí. Zasadí se také o boj s daňovými ráji a daňovými úniky. Jedním z hlavních cílů této vlády je také boj za zájmy českých občanů v Evropské unii a odmítnutí existující úpravy uprchlických kvót. Podle premiéra se programové prohlášení už upravovat nebude a to přesto, že například odbory požadovaly opustit záměr oddělit důchodový účet od rozpočtu.
Kabinet bude také bojovat proti byrokracii a chce digitalizovat státní správu. V plánu jsou rovněž masivní investice a snižování daní. Mělo by dojít ke snížení DPH u vodného a stočného, stravovacích služeb, točeného piva anebo u služeb s vysokým podílem lidské práce.
Podnikatelé zase kritizovali navrhovaný rozpočet se schodkem 50 miliard korun. Podle nich by měl být rozpočet v časech konjuktury vyrovnaný. Premiér Babiš odpověděl, že se ministři musejí seznámit s návrhem státního rozpočtu a sami ve svých rezortech najít potřebné rezervy, kde by se dalo ušetřit, ať již popuštěním přebytečných zaměstnanců či jiným způsobem. Jedině tak lze získat podle něho potřebné peníze na zvýšení platů pracovníků státní správy a veřejné sféry. V této souvislosti podotkl, že vláda bude v tomto směru podporovat potřebné profese, které mají nízké platy a mzdy. Týká se to například zdravotních sester, zdravotnického personálu, zaměstnanců kultury. Potvrdil, že deficit státního rozpočtu bude ve výši 50 mld. Kč. Vláda uvolní další investice do dopravní infrastruktury a bytové výstavby, o což by se měl snažit i obce a města, které by na to měly vyčlenit příslušné fondy. Stát se jim pokusí vypomoci. Mezi další priority vlády v rámci státního rozpočtu patří již zmíněné zdravotnictví a školství.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj ocenil způsob, kterým vláda přistupuje k problematice digitalizace ČR, zejména z hlediska dalšího prosazování elektronizace státní správy. Zaměstnavatelé zdůrazňují potřebu podpory výzkumu a jeho uplatnění v praxi. A vítají záměr podpořit malé a střední podniky a cestovní ruch. Naopak nesouhlasí se záměrem zrušit od pololetí příštího roku karenční dobu a poukazují na to, že
text za to neupřesňuje náhrady pro zaměstnavatele. Jan Rafaj upozornil, že dosud nebyl schválen zákon o liniových stavbách, který je nutný pro další urychlené budování dopravní infrastruktury. Svaz průmyslu a dopravy prosazuje změnu stavebního zákona, který by urychleně přispěl k dalšímu rozvoji stavebnictví, zejména bytové výstavby. Viceprezident Rafaj odmítá plošné zvyšování platů, protože česká ekonomika na to není připravena. Uvedl, že v ČR je nedostatek lidí v odborných profesích. Uvítal snahu přivést do ČR zahraniční pracovníky a zdůraznil, že by mělo jít o kvalifikované odborníky.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula rovněž podpořil snahu vlády co nejrychleji prosadit digitalizaci České republiky. Zdůraznil potřebu zavádění nových technologií a potřebné infrastruktury. Ocenil návrh státního rozpočtu pro rok 2019, ale v této souvislosti odmítl návrh na oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. Konstatoval, že na důchodovém účtu je v současnosti malý přebytek, ale v budoucnosti, s ohledem na možný vývoj české ekonomiky, by mohly nastat problémy. Odborům v prohlášení chybí i záměr zvýšit životní minimum, podle něhož se stanovují sociální dávky. Je proto nutné, aby se vláda více věnovala otázce zvýšení životního minima, neboť jde v podstatě o stejný problém, jako v případě minimální mzdy. Řada lidí žije na hranici chudoby a s tím by česká vláda měla něco udělat. Je třeba vypracovat analýzu situace s využitím údajů Českého statistického úřadu, protože jsou v jeho databázích tyto údaje podchyceny a vyčísleny. Předseda ČMKOS v této souvislosti zopakoval požadavky odborů na růst tarifních platů a mezd ve státní a veřejné správě, a to o 15 % u učitelů a o 10 % u ostatních zaměstnanců státní a veřejné správy. Vyšší platy a mzdy potřebuje zdravotnický personál a kulturní pracovníci. Odbory vítají záměr vlády snížit zdanění zaměstnancům po zrušení superhrubé mzdy. Varují ale před případným výpadkem příjmů rozpočtu.
Další tripartita se uskuteční 24. září a bude projednávat konečné znění návrhu státního rozpočtu před jeho odesláním k projednání do Poslanecké sněmovny. Celostátní jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční spolu i s krajskými tripartitami.

Z tiskové konference po jednání tripartity, zleva Jan Rafaj, Andrej Babiš a Josef Středula.