• Zveřejněno: 13.07.2018
  • Autor: (pek, mak)

Odbory prosadily navýšení mezd dělníků v tarifech o dalších pět procent

Stávková pohotovost, kterou symbolicky na svátek práce, tedy 1. května vyhlásili odboráři Rokycanské nemocnice, skončila v pondělí 9. července. V tento  den podepsal předseda odborů František Kuneš s členy představenstva Rokycanské nemocnice Jaroslavem Šímou a Michalem Filařem novou kolektivní smlouvu. Podpisu se rovněž zúčastnila místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Ivana Břeňková. O průběhu stávkové pohotovosti informoval časopis Sondy Revue.
 
Důvodem k vyhlášení stávkové pohotovosti bylo nedodržování ujednání s minulou vládou o zvýšení mezd a platových tarifů tak, jak umožňuje úhradová vyhláška všem zaměstnancům, tedy i nezdravotnickému personálu o 10 procent.  Odborářům se nelíbili ani průtahy v kolektivním vyjednávání nové smlouvy ze strany managementu.   
Od 1. ledna 2018 již došlo k navýšení základních tarifních mezd u zdravotnických profesí o 10 a u dělnických profesí o 5 procent. Nová kolektivní smlouva zajišťuje, že  od 1. července 2018 dojde k dalšímu navýšení u dělnických profesí o 5 procent základních tarifních mezd a k dalším mimořádným odměnám do osobního ohodnocení u této profese. U většiny technickohospodářských pracovníků bude případné navýšení mezd řešit zaměstnavatel individuálně. Odborová organizace v tentýž den odvolala stávkovou pohotovost.