• Zveřejněno: 29.06.2018
  • Autor: (red)

Státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa, které připadají na 5. a 6. července, posunou výplatu důchodů s výplatními termíny 4 a 6 dopředu. Důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) s termínem výplaty ve středu 4. července budou vyplaceny v úterý 3. července a důchody s termínem výplaty v pátek 6. července budou vyplaceny ve středu 4. července.

Změna výplatního termínu se týká pouze dávek důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních, a to bez ohledu na způsob jejich výplaty. Termín výplaty se posune jak u důchodů vyplácených v hotovosti prostřednictvím České pošty, tak u důchodů vyplácených bezhotovostně, tj. převodem na účet.

Ke změně výplatního termínu důchodu dojde kvůli zákonem stanoveným svátkům. Ve všech pěti případech obdrží klienti díky svátkům důchod o jeden, dva a v jenom případě, o Vánocích, dokonce o tři dny dříve.
Důchody vyplácí ČSSZ buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Občan si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.