• Zveřejněno: 04.01.2019
  • Autor: Evžen Staněk

Amazon

Již několik měsíců funguje velmi zajímavá spolupráce mezi skupinou pražských aktivistů a odborářů ze ZO OSPO Amazon Dobrovíz, která začala v podstatě náhodou. Na začátku října skupina lidí, kteří se v Praze zajímají o pracovní podmínky v nadnárodních společnostech a možnostech organizace na pracovištích, navázala kontakt s relativně novou základní odborovou organizací v Dobrovízském překladišti.

Jako prostředník v prvních fázi posloužila unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb, která tyto dvě skupiny lidí propojila. Amazon je světoznámý svým velmi nepřátelským přístupem k odborům a také pracovními podmínkami, které mají k ideálu daleko.

Proto byla tato spolupráce pro pražské aktivisty velice zajímavou příležitostí, jak se podívat jak je to doopravdy.

Ukázalo se, že ten v Dobrovízi není výjimkou. Toho, že na jejich pracovišti není vše v pořádku, si je očividně vědomo i nejvyšší vedení, proto nejspíše dělá vše, aby zaměstnanci neměli možnost organizovat se, vzdělávat se v tom jaká mají práva a jaké pracovní a platové podmínky můžou za svojí práci požadovat, a obecně se snaží vytvářet ve svých zaměstnancích pocit, že členství v odborech jim může jenom uškodit. Rozbíjet tuto představu, pomáhat lidem společně bojovat za svůj zájem, je pochopitelně hlavní úkol místní odborové organizace, která se svého úkolu hned od začátku zhostila s maximálním nasazením. Ovšem práce jejích členů není vůbec jednoduchá, snaha o vyjednávání s vedením o kolektivní smlouvě, koordinace činnosti s UZO, administrativa spojená s členskou základnou a další nezbytné úkoly, bez kterých by základní organizace nemohla fungovat, bohužel nedávají lidem v odborové organizaci moc prostoru pro cokoliv jiné.

A tady právě nastupuje část činností, se kterou pomáháme my, lidé “zvenčí”. První věcí, kterou jsme začali, byla letáková kampaň před pracovištěm v době tzv. kuřácké pauzy, a s tím spojené grafické zpracování propagačních materiálů. Dalším krokem bylo vytvoření a spravování stránky na facebooku, která slouží nejenom jako nástroj k propagaci činnost odborů, ale také jako hlavní komunikační kanál mezi základní organizací a potenciálními zájemci o členství. V rámci propagace se také snažíme oslovovat různá média a dostávat tak téma odborů v Amazonu do veřejného prostoru. Tato spolupráce zatím přináší své ovoce.  Členská základna roste, stále více lidí se o činnost odborů zajímá.

Pro pražské aktivisty je to pak cenná zkušenost jak s propagační činností a kontaktní kampaní mimo jejich sociální bublinu, tak i možnost spolupracovat s organizací, která řeší konkrétní problémy lidí v jejich okolí.

Tím to však nekončí. V budoucnu bychom rádi spustili webové stránky a také zapracovali na přeshraniční spolupráci, která se zdá být v dalších fázích naší činnosti nezbytná. Ale to vše je zatím hudba budoucnosti, momentálně chystáme další výjezd s letáky a také obsah na stránky facebooku. Práce je hodně...

Arťom Korjagin

Amazon 4