• Zveřejněno: 07.02.2019
  • Autor: MPSV a ČSSZ

Úspory

Vývoj příjmů a výdajů na sociálním zabezpečení na konci loňského roku

Od ledna do prosince loňského roku bylo na pojistném na sociální zabezpečení vybráno 480,1 mld. Kč, naproti tomu na důchodech a dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno 457,5 mld. Kč.

Pojistné na důchodové pojištění

Inkaso pojistného na důchodové pojištění činilo za loňský rok téměř 445,5 mld. Kč. Výdaje na důchody činily necelých 423,5 mld. Kč.

Pojistné na nemocenské pojištění

Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění činily k 31. 12. 2018 takřka 35 mld. Kč. Na dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno bezmála 34 mld. Kč.

„Tyto údaje ukazují, že rozpočty systémů sociálního zabezpečení jsou stabilní, a proto není třeba se obávat černých scénářů, jak se je někteří snaží malovat. Samozřejmě musíme pracovat na dlouhodobé udržitelnosti těchto výsledků. Například v oblasti penzí jsem nedávno ustavila Komisi pro spravedlivé důchody, která má jako jeden z hlavních úkolů navrhnout takové kroky, které systém stabilizují v dlouhodobém horizontu,“ říká ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Tabulka: Vývoj vybraných ukazatelů z oblasti důchodového a nemocenského pojištění k 31. 12.

 

2016

2017

2018

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění v mld. Kč

372,86

405,27

445,49

Výdaje na dávky důchodového pojištění v mld. Kč *)

389,17

404,37

423,48

z toho: starobní důchody

316,71

333,76

351,07

invalidní důchody

42,49

43,57

44,72

pozůstalostní důchody

26,41

27,03

27,69

Rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění v mld. Kč

16,31

0,90

22,01

 

 

 

 

Příjmy z nemocenského pojištění v mld. Kč

28,48

31,51

34,61

Výdaje na nemocenské pojištění v mld. Kč

26,28

28,32

33,97

z toho nemocenské

16,99

18,29

22,68

ošetřovné

1,18

1,40

1,63

peněžitá pomoc v mateřství

8,11

8,62

9,40

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

0,0090

0,0084

0,0085

otcovská

-

-

0,2214

dlouhodobé ošetřovné

-

-

0,0316

Rozdíl mezi příjmy a výdaji na nemocenské pojištění v mld. Kč

2,19

3,19

0,63

Zdroj: ČSSZ

*) zahrnuty i výdaje na jednorázový příspěvek důchodci

Přehled dalších vybraných statistických a ekonomických ukazatelů je k dispozici na webu ČSSZ v sekci Statistiky: ZDE