• Zveřejněno: 15.03.2020
  • Autor: Josef Středula
Vážený pane předsedo, vážené odborářky, vážení odboráři, milé kolegyně, kolegové!
 
Velmi mě mrzí, že vzhledem k mimořádným opatřením se nemohu účastnit jednání vašeho sjezdu, osobně vystoupit a ocenit práci hornických odborů. Dovolte mi, abych vás alespoň touto formou do Luhačovic pozdravil a popřál vašemu sjezdu úspěšné jednání.

V těchto dnech si Českomoravská konfederace připomíná dobu, kdy se před třiceti lety začaly na úplně nových principech formovat nové odbory, které se zbavovaly podoby, jež jim vtiskl totalitní systém. Jednou z nich bylo i potlačování svazové struktury. Proto také Všesvazový sjezd 3. března 1990 rozhodl o ustavení nové odborové centrály, která bude konfederativním uskupením suverénních odborových svazů. Váš svaz, tehdy ještě Federální OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, byl jedním z prvních, který zakládací listinu podepsal. Uplynulo třicet let a my můžeme hrdě konstatovat, že ČMKOS i s výrazným přispěním hornického odborového svazu významně ovlivnila  postavení českých zaměstnanců.

S vaší historií je úzce spjata i postava Jana Sábela, který jako funkcionář odborů působil plných třicet let, z toho dvacet let v čele odborového svazu. Rozhodl se předat štafetu novému nástupci, a proto bych mu chtěl velmi poděkovat za jeho práci a zejména ocenit, že svaz pod jeho vedením vybojoval pro horníky dřívější odchody do důchodu a díky hornickým odborům mají čeští havíři šanci dožít se svých penzí.

Nové vedení odborového svazu, které budete volit, čeká těžké období. I pod tlakem EU a její nové Zelené dohody pro Evropu začíná soumrak uhelné energetiky. Situace je vážná a může zaniknout tisíce pracovních míst. Bude velmi důležité, jaké stanovisko k Zelené dohodě zaujme naše vláda a také jaké kompenzace vyjednají odbory. Českomoravská konfederace odborových svazů je připravena pomoci a podpořit úsilí vašeho odborového svazu, aby útlum hornictví byl sociálně odpovědný a mladí uvolnění lidé měli možnost rekvalifikací. Přeji vašemu novému předsedovi hodně sil a odvahy k řešení nelehkých úkolů, které ho čekají. Vám všem přeji v dnešní době především pevné zdraví.
 
Zdař bůh