• Zveřejněno: 31.07.2018
  • Autor: (red)

Ve školním roce 2016/17 probíhalo v České republice vyučování na 1323 středních školách. Počet středních škol se tak podle analýzy Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) za poslední dvě desetiletí snížil zhruba o čtvrtinu – v roce 1998 jich bylo ještě 1760.

 Řada škol byla zrušena, sloučena s cílem uspořit administrativní náklady nebo právně přiřazena k jiným školám, upřesňují autoři. K nejvýraznější redukci došlo v letech 1998 až 2008, tento trend nicméně pokračoval i poté. Ubylo veřejných i soukromých středních škol. Církevních středních škol bylo podle posledních dat naopak ve srovnání s rokem 1998 více.

Nejméně dramatická byla redukce středních škol v Praze, ve Středočeském a Olomouckém kraji, ve kterých se počet středních škol snížil ani ne o pětinu. Například ve Středočeském kraji o 11 %, naopak v Jihomoravském kraji klesl počet škol o třetinu.
Tři ze čtyř (74,8 %) středních škol jsou v současné době veřejné, 22 % jich je soukromých a zbylá tři procenta církevní.
Analýza NÚV také ukazuje, že vzhledem ke snižování počtu středních škol v ČR se – i navzdory poklesu počtu žáků – zvýšil průměrný počet žáků na školu. Zatímco v roce 1998 jich na jednu školu připadalo 288, v roce 2016 se jednalo o 324 žáků.