• Zveřejněno: 30.11.2018
Odboráři požadují zavedení jednotného platového systému odměňování všech zaměstnanců
 
VIII. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky (konal se ve dnech 22. až 24. listopadu 2018), projednával situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách. K zásadním okruhům problémů přijali zdravotníci Usnesení, a "Petici za zavedení jednotného platového systému odměňování všech zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách bez ohledu na právní formu zařízení". Sjezd dále přijal dokumenty odborového svazu, a zvolil jeho vedení.
 
Do vedení svazu byli zvoleni Bc. Dagmar Žitníková - předsedkyně, Bc. Jana Hnyková - místopředsedkyně a Mgr. Lubomír Francl - místopředseda. Ivana Břeňková na funkci místopředsedkyně nekandidovala, zůstává zaměstnankyní svazu, takže se s ní budete dál setkávat.
 
Žitníková
Předsedkyně svazu Bc. Dagmar Žitníková
 
Petici svazu najdete na této stránce dole pod textem, stejně jako další dokumenty. Níže čtěte text, ve kterém zdravotníci objasňují důvody, které je k petiční akci vedou.
 
Vysvětlení k petici:
 

V souvislosti s předložením záměru sjednotit odměňování předpokládáme, že se objeví mnohé mýty, polopravdy a skutečnosti, které nejsou relevantní a nemají reálný základ.

Reálné je ovšem to, že existuje diskriminace zaměstnanců nemocnic podle toho, v jaké nemocnici pracují. Zaměstnanci pracující v obchodních společnostech mají na svých výplatních páskách v průměru o 18 % méně než zaměstnanci v příspěvkových organizacích. Rozdíly jsou markantní zvláště u zdravotních seser, kdy má sestra z nemocnice – obchodní společnosti, měsíčně o 8 000 na výplatní pásce méně než její kolegyně v příspěvkové organizaci. Diskriminováni jsou i lékaři., ti v obchodních společnostech berou v průměru o 2 000 Kč měsíčně méně, než jejich kolegové v příspěvkových organizacích. Konkrétní částky se samozřejmě liší, ale jsou srovnatelně rozdílné podle typů jednotlivých nemocnic.  Z čeho vycházíme? Ze statistických šetření UZIS, kdy se srovnávají data z povinných výkazů z nemocnic.

  • Co nejčastěji uslyšíte?

Sjednocení odměňování a nařízení zaměstnavatelům platit všechny zaměstnance stejně, není efektivní a je rovnostářské.

Změna odměňování nepřinese rovnostářské platy. Zaměstnanci budou odměňováni podle platových tabulek, které dnes mají 2/3 zaměstnanců nemocnic (asi 98 000 zaměstnanců). Tarifní tabulkový plat tvoří pouze 65 % odměny za práci. Zaměstnavatel může kvalitního zaměstnance ocenit osobním ohodnocením, odměnou, prémii.  Připomínáme, že v současné době mají všechny nemocnice nastavené „tabulkové“ platy. Problém je v tom, že zaměstnanci nemocnic – obchodních společností, mají tabulky nižší. Tabulky se v lepším případě dohadují v nemocnicích s odbory, nebo je mohou vydat sami zaměstnavatelé. „Tabulkové“ platy jsou tedy všude.    

Rovnost v tabulkách není, zaměstnanci jsou ohodnoceni na základě zkušeností – délky praxe. Když je při ošetřování problém, koho volá sestra absolventka? Samozřejmě, že zkušenější starší kolegyni.

V případě, že chce zaměstnavatel odměnit kvalitního pracovníka, tak tuto možnost má i v platovém režimu. V nemocnicích příspěvkových organizacích pracují manažeři, vynikající odborníci a to minimálně ve stejném rozsahu, jako v nemocnicích, obchodních společnostech.  Příspěvkové organizace nemají problém odměnit vynikající pracovníky – v praxi jste to mohli vidět i na příkladu Nemocnice na Homolce.

Nemocnice obchodní společnosti nemají na sjednocení odměňování dostatek financí, a pokud by se odměňování sjednotilo, tak je nutné všem plošně přidat.

Není jediný důvod pro plošnou kompenzaci. Je mnoho nemocnic, které jsou obchodní společnosti a neměly by problém odměňovat tabulkovými platy. Nicméně tato zařízení upřednostňují vlastní zisk, pokrytí finančních ztrát z minulých let, nebo investici do jiných zdrojů, než jsou lidské. Při první transformaci nemocnic z příspěvkových organizací na obchodní společnosti bylo téměř automatické, že většina zaměstnanců měla sníženou odměnu za práci. V průběhu let nerovnosti rostou a obchodní společnosti zaostávají za příspěvkovými organizacemi stále více. Zaměstnanci ve všech nemocnicích vykonávají stejné činnosti, jsou regulováni v podstatě stejnými právními předpisy v oblasti poskytované zdravotní péče. Všechna zařízení jsou financována prostřednictvím  veřejného zdravotního pojištění. Neexistuje jediný relevantní důvod, proč mají odměňovat zaměstnance rozdílně. Ptáme se: Proč mají zaměstnanci obchodních společností dotovat svými mzdami svá zařízení?

Sjednocení odměňování je protiústavní. Stát nemůže nařizovat soukromým subjektům, jak mají platit zaměstnance.

Sjednocení odměňování jistě protiústavní není. Je na vůli zákonodárce, co bude regulovat a v jakém rozsahu. V případě, že by platila premisa, že nelze nikomu nic nařídit, tak by nemohl fungovat daňový systém, systém veřejného zdravotního pojištění (různé skupiny hradí různě). Připomínáme, že stát do mzdové regulace zasahuje a to prostřednictvím zákoníku práce a nařízení vlády. Z moci státu se nyní navýší např. minimální mzda, zaručená mzda, přeřadí se prioritní skupiny (řidiči autobusové dopravy) do vyšší úrovně zaručené mzdy.

Co sjednocení odměňování přinese?

Sjednocení odměňování je transparentním prvkem v oblasti ekonomiky nemocnic, jako jediné zaručí vládou, zaměstnavateli a odbory dohodnuté zvýšení odměn za práci a bude působit jako stabilizační prvek v současné personální krizi. Je předpoklad, že část zaměstnanců, která zvažuje z nemocnic odejít, zůstane.

Z hlediska dlouhodobé koncepce je deklarací vůle zákonodárce zabezpečit občanům kvalitní zdravotní péči prostřednictvím kvalitních, vzdělaných a motivovaných zaměstnanců.