• Zveřejněno: 14.08.2020
  • Autor: red
„Mým krédem je pokračovat v čele svazu cestou nastolenou mým předchůdcem. Tedy mimo jiné prohlubovat dobrou spolupráci s generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru. Po letech jednání, změn i střetů se podařilo mnoho věcí vyjasnit, vztahy s vedením jsou dnes dobré. Počet členů svazu vzrůstá, můžeme se pochlubit více než 68 procenty organizovanosti hasičské základny v odborech,“ řekl Sondám nový předseda Odborového svazu hasičů Jiří Jílek.
 
Předsedou byl zvolen 9. června, v době, kdy si hasiči naplno „užívali“ koronavirové krize. „Jenom při samotné distribuci roušek z centrálního skladu do regionů najezdili na 300 000 km!“ objasňuje. Vzápětí se dostavil další, tentokrát finanční problém. Ministr vnitra prohlásil, že sehnal pro hasiče 99,7 milionu korun na odměny za přesčasy v krizové době. Generální ředitel však deklaroval, že nejdříve z těchto peněz umoří dluh sboru a teprve zbytek peněz půjde na odměny lidem. Celkově by potom průměrná náhrada za více než měsíční neustálou službu navíc činila pouze 760 Kč na hlavu! „Společně s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou jsme kvůli tomu měli schůzku s ministrem,“ objasňuje Jílek další postup. „Po našem vysvětlení vydal ministr pokyn generálnímu řediteli k vyplacení peněz s tím, že dluh bude on sám řešit následně.“
 
Pokud jde o legislativní práci svazu, jeho předseda vidí jako důležité, aby se měnily pouze potřebné věci a neuplatňovala se legislativní invence některých poslanců, občas spíše škodlivá. Hlavně je nutno se postavit změnám, které by mohly způsobit odchod většího množství kvalifikovaných lidí do jiných oborů. „Podle mých informací většinou ten, kdo od nás odešel, neměl problém sehnat jiné místo. Pověst našich lidí jako šikulů, kteří si umějí vždy poradit, je totiž známá.“
 
Jiří Jílek začínal u hasičského sboru v Mladé Boleslavi v roce 1984. Později jsem se stal velitelem směny a vedl zásahy v tomto hasičském „revíru“, který patří k největším v republice. V roce 1989 byl u zakládání odborového svazu hasičů, který nyní oslavil 30 let svého trvání. Při tom všem se věnoval rodině, studiu a vrcholově provozoval požární sport. Před zvolením předsedou svazu zastával pozici jeho místopředsedy.