• Zveřejněno: 08.10.2018
  • Autor: (fav)

28 let po sjednocení Německa mzdy na východě a na západě jednotné nejsou

Když se 3. října 1990 podepisovala Smlouva o sjednocení Německa, měla podle jejích signatářů vést i k brzkému vyrovnání životních podmínek mezi východním a západní Německem. Skutečností je, že i po 28 letech kvalifikovaní zaměstnanci na Východě vydělávají mnohem méně než jejich kolegové na Západě.Mzdy v Německu

Zatímco průměrná roční hrubá mzda kvalifikovaného pracovníka nyní činí 55 800 €, pobírá jeho protějšek v bývalé NDR v průměru 40 700 €  - tedy o 27 procent méně. Výjimkou je pouze hlavní město sjednoceného státu spolková země Berlín, kde průměrná hrubá mzda kvalifikované pracovní síly činí 50 700 euro.  Vyplývá to z nejnovější analýzy internetové zprostředkovatelny práce StepStone, vycházející z porovnání 200 000 dat ze všech spolkových zemí Německa.

Zcela na chvostu tohoto porovnání mezd je spolková země Sasko-Anhaltsko, kde hrubý roční příjem kvalifikovaného zaměstnance dosahuje 39 300 €. Nejlépe jsou na území bývalé NDR naopak placeni zaměstnanci ve spolkové zemi Braniborsko (41 000 €).

I to je ovšem stále ještě o 8 000 € méně než příjem kvalifikovaného zaměstnance ve Šlesvicku-Holštýnsku, který ročně vychází na 49 100 € a je tak přitom vůbec nejnižším ročním příjmem v tzv. starých spolkových zemích. V nich - a tedy i v celém Německu - je na špičce Hesensko (61 800 €), následované Bavorskem (58 600), Hamburkem (58 200) a Bádenskem-Württemberskem (58 000 €).

Sliby politiků o srovnání životních podmínek, jehož předpokladem je vyrovnání mezd za stejnou práci, se tak v Německu ani po téměř třech desetiletích nepodařilo splnit. A proč tomu tak je? „Propast mezi mzdami mezi východem a západem Německa je dána především rozdílnou poptávkou po kvalifikovaných odbornících. Přestože i na východě v poslední době značně stoupla, ve spolkových zemích jako jsou Hesensko nebo Bádensko-Württembersko dnes hledají zhruba čtyřnásobek odborníků, než například v Sasku-Anhaltsku“, vysvětluje Philip Löwer, specialista pro oblast trhu pracovních sil agentury StepStone.  Řečeno jinak: bývalá NDR je v porovnání se původními spolkovými zeměmi stále ještě jakousi montovnou, přestože jsou na tom tamější zaměstnanci mnohem lépe než jejich kolegové v ostatních bývalých socialistických státech.

Zobrazit komentáře