• Zveřejněno: 27.06.2018
  • Autor: (red)

Inspirace pro domácí politiky a zaměstnavatele

Zatímco se poslední česká tripartita neshodla na růstu minimální mzdy, německá vláda zvažuje na doporučení odborné komise její další zvýšení. Česká vláda navrhuje zvýšení o tisíc korun, zaměstnavatelé o 800 korun, kdežto odbory požadují navýšení o 1500 korun. Podle odborů se česká minimální mzda stále pohybuje pod hranicí příjmové chudoby a nedá se z ní vyžít. Naposledy se minimální mzda zvyšovala v lednu, a to o 1200 na 12 200 korun. V přepočtu na euro je výše hodinové minimální mzda v ČR 2,78 euro, to je kolem 71 korun.

Domácí politici a zaměstnavatelé by se při tvorbě minimální mzdy mohli inspirovat v sousedním Německu. Tamní vláda se chystá, na doporučení odborné komise, k jejímu dalšímu zvyšování. V komisi zasedají zástupci zaměstnavatelů a odborů.

V Německu do roku 2015 minimální mzda nebyla stanovena. Uzákonila ji až vláda Angely Merkelové, která stanovila její výši na 8,50 eura na hodinu. Od té doby minimální mzda vzrostla na 8,84 eura. Navýšení se týkalo až tří milionů zaměstnanců. Nově by minimální mzda v Německu měla od ledna příštího roku stoupnout na 9,19 eura a do roku 2020 na 9,35 eura za hodinu, což je asi 240 korun.
V přepočtu na euro je hodinová minimální mzda v Česku 2,78 euro, to je asi 71 korun. V Německu je současná výše minimální mzdy 8,84 eura. Měsíční minimální mzda dosahovala u našich sousedů v roce 2017 výše 1498 eur, v Česku 407 euro. Podle hrubého odhadu, dosahovala německá minimální mzda v únoru 2017 výše kolem 38 tisíc korun, kdežto česká 10 tisíc korun.  Rozdíly mezi minimální mzdou v Česku a Německu tak zůstávají nadále obrovské.    
Růst mezd by měl podle odborníků podpořit spotřebu domácností. Minimální mzda v Německu se vztahuje všechny zaměstnance s výjimkou dlouhodobě nezaměstnaných během prvních šesti měsíců od nástupu do zaměstnání, učňů a osob s povinnou praxí nebo stáží kratší než tři měsíce.