• Zveřejněno: 21.01.2019
  • Autor: (fav); foto: IGM

Ze zahraničí

V Darmstadtu byla počátkem prosince 2018 zahájena jednání mezi odbory IG Metall a zaměstnavateli v textilním průmyslu o nové kolektivní smlouvě. IG Metall v ní zastupuje více než 100 000 zaměstnanců v tomto oboru. Do jednání vstoupil s požadavkem na zvýšení jejich mezd o 5,5 %, stejně by také měly vzrůst odměny učňů. Prodloužena by měla být stávající ujednání kolektivní smlouvy, která se týkají pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců v předdůchodovém věku. I zde by ovšem mělo dojít k jejich finančnímu vylepšení a k rozšíření okruhu lidí, kterých se tato opatření týkají.

Textil 1

Zaměstnanci v Německu v předdůchodovém věku (od 55 let) totiž mohou podle ročníku narození ze zákona požádat o zkrácení pracovní doby na 50 %. Neznamená to pro ně poloviční mzdy. Od Spolkové agentury práce k ní totiž dostanou příplatek ve výši 20 % původní mzdy, který navíc nemusí danit. Za předpokladu, že podnik zaměstnanci v předdůchodovém věku navýší mzdu o 20 % tak, aby po přechodu na zkrácený úvazek bral nejméně 60 % té původní, je příplatek Spolkové agentury práce hrazen zaměstnavateli. Musí k tomu ovšem přijmout člověka bez práce nebo u firem do 50 zaměstnanců nového učně. „Náš požadavek je férový, financovatelný a zaměřený do budoucnosti. Nestačí pouze financovat jednotlivé značky, investovat je nutné i do lidí,“ uvedl k tomu před zahájením jednání Manfred Menningen, který je hlavním vyjednávačem za IG Metall. „S ohledem na demografický vývoj v oboru je rozšíření okruhu zaměstnanců, kterých se týkají úpravy pracovní doby v předdůchodovém věku, naprostou nutností. Průměrný věk zaměstnanců v oboru je stále velmi vysoký. Doplatky ze strany zaměstnavatelů musí být vyšší, aby si lidé mohli zkrácenou pracovní dobu v předdůchodovém věku dovolit.“

Textil 2

Možnost volby

Vedle navýšení mezd IG Metall požaduje, aby i zaměstnanci textilního průmyslu měli - jako už tomu je v jiných branžích – možnost volby mezi zvýšením mzdy a dodatečnými volnými dny. Na jedné straně se od nich vyžaduje větší flexibilita, což na druhé straně zákonitě vede k jejich požadavkům na úpravy pracovní doby, aby práci mohli lépe skloubit se soukromým životem. „Zejména kvůli udržení kvalifikovaných pracovníků je třeba přicházet v otázce spoluúčasti na utváření pracovní doby s moderními a atraktivními nabídkami. Zaměstnavatelé, kteří moderní nástroje utváření pracovní doby odmítají, budou zítra bez odborníků“, zdůraznil Menningen.

Německý textilní průmysl je moderním oborem, který zahrnuje i řadu dodavatelů pro automobilový průmysl. Patří ke špičce ve výrobě tzv. technických textilií. Zajištění kvalifikovaných pracovníků je podle IG Metall nezbytností i pro oděvní průmysl, který nyní prochází restrukturalizací.

Současná kolektivní smlouva pro zaměstnance textilního průmyslu vyprší 31. 1. 2019. K tomuto datu končí také povinnost zřeknutí se stávek a dalších „bojových“ akcí zaměstnanců v otázkách dojednaných v současné kolektivní smlouvě.

Textil 3