• Zveřejněno: 03.07.2018
  • Autor: (Zdroj: denik.cz, madambusiness.cz)

Zaměstnanci, kteří dostávají stravenky, chodí na obědy do restaurace třikrát častěji než lidé bez stravenek. Dva ze tří stravenkářů tvrdí, že by obědy v restauracích po zrušení stravenek omezili. To jsou podstatná zjištění z rozsáhlého průzkumu, který si nechala zpracovat Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 „Naším cílem bylo zjistit, zda stravenky skutečně motivují zaměstnance k pravidelnému obědvání. Z toho důvodu jsme oslovili 680 zaměstnanců, kteří stravenky dostávají, a 500 zaměstnanců, kteří je nedostávají, a porovnávali jejich chování,“ uvedl ředitel pro výzkum společnosti PPM Factum Miroslav Fous.

Z průzkumu vyplynulo, že přístup k obědvání se u  stravenkářů a nestravenkářů výrazně liší. Dvě třetiny současných stravenkářů by ale obědy v restauracích po odebrání stravenek omezily.
Lidé se stravenkami zaplatí za oběd průměrně 106 Kč, z toho 84 Kč stravenkou a 22 Kč doplácí v hotovosti. „Průzkum zjistil, že uživatelé stravenek chodí na obědy do restaurace téměř 3x častěji než nestravenkáři a že dvě třetiny současných stravenkářů by obědy v restauracích po odebrání stravenek omezily. Prosperita menších restauracích nás velmi zajímá vzhledem k naší nové aktivitě ‚Moje restaurace‘, která se věnuje mj. i digitalizaci tohoto podnikání, což mohou být například elektronické stravovací karty,“ říká Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Z průzkumu také vyplynulo, že 4 z 5 zaměstnanců, kteří stravenky zatím nedostávají, by o ně měli zájem. Tito lidé bez stravenek si ve 40 procentech případů ohřívají oběd donesený z domova, více než 30 procent z nich jí studenou svačinu a 10 procent z nich vůbec neobědvá. Na obědy do restaurace pak chodí pouze 19 procent z nich.