Zákoník práce s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost

Nakladatelství SONDY, s. r. o.

JUDr. Jaroslav Stránský a kol.

Úplné znění Zákoníku práce s rozsáhlým, praktickým a srozumitelným výkladem od renomovaných autorů, kteří reprezentují dlouholetou odbornou erudici nabytou v rámci svého profesního působení v akademickém světě, soukromém a veřejném sektoru i v odborech. Právní stav je k 1. 7. 2021. Autoři publikace se zaměřili na výklad často se vyskytujících dotazů vč. potřebné argumentace a zdůvodnění. Výklad Zákoníku práce obsahuje 1090 stran výkladu předních odborníků na pracovněprávní vztahy, kteří kladou důraz na srozumitelnost výkladu.

Cena 1490 Kč, formát A5, počet stan 1090

1,490 Kč (včetně 10% DPH)

Předplatné Revue SONDY na rok 2022 - Roční

Předplatné magazínu na rok 2022:         12 čísel      540 Kč (včetně DPH)

Předplatné magazínu na půl roku 2022:   6 čísel       270 Kč (včetně DPH)

 

540 Kč (včetně 10% DPH)

Jak správně vytvářet a využívat FKSP - Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování

Nakladatelství SONDY, s. r. o.

7. rozšířené, aktualizované vydání k 1. 1. 2020;

Formát A5, počet stran 190;

Osvědčený tým autorek vás připraví  na všechny změny platné k 1. 1. 2020.

Exkluzivní výklad s praktickými příklady jak nově využívat FKSP.

303 Kč (včetně 10% DPH)

POHLEDY - Přínosy a náklady přistoupení ČR k eurozóně

Edice - Studie, analýzy, prognózy 
 
Martin Fassmann, Jaroslav Ungerman
 

Názory na přijetí Eura za měnu ČR - jak se vyvíjely v čase

Státy střední a východní Evropy a Euro

Výhody vstupu do Eurozóny

Náklady (rizika) přijetí Eura

Pokus o sestavení dynamické bilance přínosů a nákladů vstupu ČR do Eurozóny

Závěrečné shrnutí

90 Kč (včetně 10% DPH)

Hospodaření odborových organizací a spolků

Nakladatelství Sondy, s.r.o.

J. Plesníková, M. Krbečková

Publikace vás prakticky poučí, proškolí a metodicky povede ke správnému zvládnutí hospodaření vaší organizace. Provede vás právním úskalím a seznámí vás s možnostmi jak finanční prostředky používat ve vazbě na daňové předpisy, jak vést účetnictví a jak ukládat dokumenty.
Přináší konkrétní příklady zaúčtování jednotlivých účetních operací.
Obsahuje vzory předpisů a tiskopisů, které organizace pro hospodaření potřebují, aby obstály nejen před svou členskou základnou, ale před případnou kontrolou ze strany státních orgánů.

179 Kč (včetně 10% DPH)

Pohledy 1/2019 - Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU

Martin Fassmann, Martin Myant,
Tomáš Pavelka, Ilona Švihlíková, Radim Hejduk, Kateřina Smejkalová, Josef Středula
 
Z obsahu:
  • Opravdu si Češi nezaslouží vyšší mzdy? 
  • Důsledky českých nízkých mezd.
  • Co se skrývá za produktivitou práce v ČR?
  • Nový model politiky levné práce - souvislosti a důsledky...
90 Kč (včetně 10% DPH)

Nový občanský zákoník a pracovní právo

Nakladatelství SONDY, s. r. o.

JUDr. Jaroslav Stránský, JUDr. Vít Samek, Mgr. Jan Horecký

K 1. lednu 2014 došlo k nejzásadnější změně v rámci českého právního řádu za posledních několik let. V účinnost vstoupil nový občanský zákoník. Ten významně změnil podobu celého soukromého práva a ovlivnil i úpravu pracovněprávních vztahů.

118 Kč (včetně 10% DPH)

Nový občanský zákoník s podrobným výkladem vybraných ustanovení

Nakladatelství Sondy, s.r.o.

JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Autorovi se podařilo připravit publikaci, která nabízí uživatelsky velmi komfortní pochopení nového občanského zákoníku. Vzhledem k jeho obsáhlosti se autor zaměřil na ta ustanovení, se kterými se občan bude setkávat v běžném životě nejčastěji.

169 Kč (včetně 10% DPH)

Pohledy - Očekávaný ekonomický vývoj v roce 2018

Edice - Studie, analýzy, prognózy 
 
Martin Fassmann, Jaroslav Ungerman, Jaroslav Šulc
  • Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a prognóza ekonomického vývoje v roce 2018.
  • Vývoj míry inflace v roce 2017 a její prognóza na rok 2018.
  • Programy politických stran pro volby do PS ČR z pohledu základních programových cílů ČMKOS.
  • Je pro odbory sdílená ekonomika spíše šancí, nebo rizikem?
  • Lithium jako nový Klondike?
90 Kč (včetně 10% DPH)

Vzory vodoprávních rozhodnutí

Nakladatelství SONDY, s. r. o.
podle zákona č. 254/2001 Sb. s komentářem

Ing. Daniel Pokorný, JUDr. Ing. Zdeněk Strnad a kolektiv

Publikace renomovaných odborníků MZe ČR obsahuje nejen soubor nejběžnějších typů rozhodnutí, ale i vzory dalších právních úkonů pro každodenní praxi. Každý vzor je doplněn vysvětlujícím komentářem.

Brož., formát A5, 248 stran

143 Kč (včetně 10% DPH)