Český učitel bere třikrát méně než jeho kolega v Rakousku. Za stejnou práci

  • 10.01.2019 17:53

Bude-li se dále navyšovat, doženeme Rakousko za osm let

Školské odbory chtějí pro rok 2020 navýšení platů učitelů o dalších patnáct procent. Stojí za nimi čísla z okolních i dalších evropských zemí. „V poměru kupní síly a platu učitelů například v Rakousku nebo v Německu je nepoměr výrazný,“ říká předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) tento požadavek plně podporuje. Podporu vyjádřil i ministr školství Robert Plaga. 

Bosch škrtá pracovní místa

  • 09.01.2019 16:21

Firma zrušila 600 pozic v závodech v Německu

Naftová krize v uplynulém roce způsobila v koncernu Bosch, který je významným dodavatelem pro automobilový průmysl, značné snížení počtu pracovních míst ve výrobě pohonné techniky. Jak uvedl šéf této výrobní oblasti Uwe Gagstatter, v závodech v sárském Homburku a bavorském Bamberku tak bylo zrušeno celkem 600 pracovních míst.

Protest proti diskriminaci řidičů nákladních automobilů

  • 07.01.2019 14:38

Odborový svaz dopravy nesouhlasí s plošným zákazem jízdy v levém dálničním pruhu 

Odborový svaz dopravy zaslal otevřený dopis premiérovi a členům vlády. Vláda ČR by měla v nejbližším projednávat poslanecký návrh na změnu zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, jímž chtějí poslanci již v prvním čtení plošně zakázat řidičům nákladních vozidel používat levý dálniční pruh.

Může být ekonomice líp, nebo přijde krize?

  • 06.01.2019 19:12

O stavu českých peněžek v diskusním pořadu Václava Moravce

Může být ekonomice líp? O stavu českých peněženek v roce 2019 diskutovali v neděli 6. 1. 2019 v pořadu České televize „Otázky Václava Moravce“ předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, viceguvernér České národní banky Marek Mora a ekonom Tomáš Sedláček.

OVM1

Spolupráce odborářů v Amazonu a pražských aktivistů

  • 04.01.2019 14:13

Již několik měsíců funguje velmi zajímavá spolupráce mezi skupinou pražských aktivistů a odborářů ze ZO OSPO Amazon Dobrovíz, která začala v podstatě náhodou. Na začátku října skupina lidí, kteří se v Praze zajímají o pracovní podmínky v nadnárodních společnostech a možnostech organizace na pracovištích, navázala kontakt s relativně novou základní odborovou organizací v Dobrovízském překladišti.

Předseda ČMKOS v Otázkách Václava Moravce

  • 03.01.2019 14:23

V neděli 6. 1. 2019 bude v pořadu České televize „Otázky Václava Moravce“ diskutovat předseda ČMKOS Josef Středula o aktuálních ekonomických tématech. Například o stavu trhu práce v ČR, o signálech zpomalení ekonomiky, dostupnosti hypoték, stavu bankovního sektoru, ekonomické situaci okolních zemí EU a o dalších faktorech, které v nadcházejícím roce pravděpodobně ovlivní prosperitu země a život občanů.

Do diskuse, která bude probíhat od 13.05 do 14.00 hod, přijali pozvání také viceguvernér ČNB Marek Mora a ekonom Tomáš Sedláček.

OVM

Ilona Švihlíková členkou ekonomického týmu odborové konfederace

  • 03.01.2019 10:54

Doc. Ing. Ilona Švihlíková Ph.D., známá ekonomka a publicistka, se stala členkou ekonomického týmu Českomoravské konfederace odborových svazů. V současnosti působí jako docentka na univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze - vedoucí Kabinetu globální ekonomiky. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou (především daňová problematika). Více informací naleznete na wikipedii na adrese: https://cs.wikipedia.org/wi…/Ilona_%C5%A0vihl%C3%ADkov%C3%A1

Soustrast rodinám zahynulých horníků

  • 21.12.2018 12:49

ČMKOS vyjadřuje hlubokou soustrast a účast s rodinami zemřelých horníků na Dole ČSM

Odborové svazy sdružené v ČMKOS s velkým zármutkem vyjadřují hlubokou soustrast rodinám zahynulých horníků. „Každý smrtelný pracovní úraz je zbytečně ztracený lidský život, je nám nesmírně líto vyhaslých životů horníků z Dolu ČSM, kteří se už nevrátí z práce ke svým rodinám...," uvedl mj. předseda ČMKOS Josef Středula.

Senát proti zdraví zaměstnanců

  • 20.12.2018 16:44

ČMKOS: Rozhodnutí Senátu ČR nepodpořit zrušení karenční doby je plivnutí do tváře zaměstnanců

Českomoravská konfederace odborových svazů od roku 2008, kdy byla zavedena tzv. karenční doba, upozorňuje na její velmi negativní sociální a zdravotní dopady na zaměstnance. Dnešní rozhodnutí Senátu ČR nepodpořit její zrušení je plivnutí do tváře zaměstnanců.